Dataskyddsbeskrivning

SENAST UPPDATERAD 1.4.2013


Denna dataskyddsbeskrivning innehåller den information som registerbeskrivningen enligt Personuppgiftslagens (523/1999) §10 förutsätter, samt uppgifter om informering av den registrerade i enlighet med §24.

I. Registerförare

Namn: KiDMEMO Oy (”KiDMEMO”)
FO-nummer: 2362366-5
Adress: PB 40, FI-00331 Helsingfors
Telefonnummer: 050 379 57 85

II. Registeransvarig eller kontaktperson

Namn: Jenni Lahti
E-postadress: jenni.lahti@kidmemo.com

III. Registrets namn

KiDMEMO-kundregister

IV. Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter som sparas i registret används för att tillhandahålla, upprätthålla, erbjuda, utveckla, förbättra och skydda KiDMEMO-tjänsten (“Tjänsten”), till att registrera och identifiera kunder, till att upprätthålla, administrera och förnya kundförhållanden, till kundkommunikation, till utveckling av KiDMEMO Oy:s affärsverksamhet, till administrering av kontakter och respons, till fakturering, indrivning och behandling av kundernas transaktioner, samt andra syften relaterade till Tjänsten.

Registrerade uppgifter kan användas bland annat för marknadsundersökningar, observering och analysering av Tjänsten, samt för att säkerställa Tjänstens tekniska funktioner och säkerhet. KiDMEMO kan också använda uppgifter i samband med utredning av missbruk av Tjänsten.

KiDMEMO och/eller dess samarbetspartners kan sända elektronisk direktmarknadsföring till registrerade enligt tillämpad lagstiftning.

V. Registrets sakinnehåll

I registret kan information inom följande grupper behandlas:

(i) Information som den registrerade har uppgett:
Följande uppgifter om Tjänstens registrerade användare kan sparas i registret:
 • E-postadress;
 • Lösenord;
 • Telefonnummer;
 • Namn;
 • Kön;
För klarhetens skull konstateras att användaren kan spara också andra uppgifter i Tjänsten, vilka KiDMEMO behandlar för användarens räkning. Dessa uppgifter kan bestå av till exempel:
 • Födelsetid- och plats;
 • Bilder och videoklipp; och
 • Fysiska mått.
(ii) Uppgifter som samlas in automatiskt:
Tjänsten kan automatiskt spara följande uppgifter om registrerade användare av Tjänsten samt icke-registrerade besökare i Tjänsten:
 • Loggteknologin som används i Tjänsten sparar automatiskt den sidans URL-adress från vilken användaren förflyttade sig till Tjänsten samt den sidans URL-adress till vilken användaren förflyttade sig från Tjänsten. Tjänsten sparar också den IP-adress som användes vid inloggning, uppgifter om enhetens operativsystem samt namnet på användarens Internet-distributör.
 • Tjänsten kan spara en så kallad cookie på användarens hårddisk. Cookies är textfiler som sparas på användarens hårddisk med hjälp av webbläsaren. Med hjälp av dem kan KiDMEMO identifiera användarens webbläsare för att bland annat kunna spara användarens inställningar samt erbjuda användaren relevant innehåll. I de flesta webbläsare kan användaren administrera cookies bland annat genom att stänga av lagringen av cookies, godkänna dem en och en, samt radera lagrade cookies från hårddisken. Avstängning av cookie-funktionen kan förhindra användning av vissa Tjänstens egenskaper.
 • Google Analytics är en del av Tjänsten. Genom användning av cookies samlar och lagrar Google Analytics uppgifter så som tidpunkt för användarens besök, vilka sidor i Tjänsten användaren besökt, hur lång tid användaren besökt enskilda sidor i Tjänsten, användarens IP-adress, samt vilket operativsystem användaren använt då hon besökt Tjänsten. Google Analytics kan stängas av genom Googles plugin för webbläsare på adressen http://www.google.com/ads/preferences/plugin. Tjänsten använder AdWords kostnadsfria funktion för omvandlingsspårning.
Uppgifter som registreras i Tjänsten kan användas för att samla in anonym statistisk data. Enskilda registrerade personer kan inte identifieras med hjälp av sådan data.

VI. Ordinarie informationskällor

Personuppgifter samlas in av den registrerade samt som en del av Tjänstens användning.

VII. Utlämning av uppgifter i regel

Personuppgifter som samlas in av Tjänstens registrerade användare ska inte säljas, uthyras eller överlåtas till utomstående, om inte annat anges i denna dataskyddsbeskrivning.

(i) Personuppgifter som den registrerade uppgett: KiDMEMO kan överlåta personuppgifter som den registrerade uppgett till följande utomstående:
 • Tjänsteleverantörer, som till exempel handläggare av betalningar, som möjliggör tillhandahållande av Tjänsten;
 • Till myndigheter, ifall KiDMEMO juridiskt förpliktigas till detta eller ifall KiDMEMO ska försvara sina rättigheter eller en tredje parts rättigheter; och
 • KiDMEMO dotter- eller systerbolag; eller KiDMEMOs senare ägare, aktieägare eller ansvariga för verksamheten samt deras rådgivare i samband med sammanslagning, konsolidering, sanering eller försäljning av KiDMEMOs aktiekapital och/eller majoritet av förmögenhet eller annat företagsarrangemang, i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.
(ii) Automatiskt insamlade uppgifter: Uppgifter som samlas in automatiskt i Tjänsten kan överlåtas till följande utomstående:
 • Tjänsteleverantörer, som till exempel data-analysföretag;
 • Till myndigheter, ifall KiDMEMO juridiskt förpliktigas till detta eller ifall KiDMEMO ska försvara sina rättigheter eller en tredje parts rättigheter; och
 • KiDMEMO dotter- eller systerbolag; eller KiDMEMOs senare ägare, aktieägare eller ansvariga för verksamheten samt deras rådgivare i samband med sammanslagning, konsolidering, sanering eller försäljning av KiDMEMOs aktiekapital och/eller majoritet av förmögenhet eller annat företagsarrangemang, i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.
Därtill kan KiDMEMO till utomstående överlåta anonym statistisk data som inte innehåller personuppgifter och som inte möjliggör identifiering av enskild registrerad person.

VIII. Överföring av uppgifter till stater utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vissa delar av Tjänsten kan upprätthållas i servrar i länder utanför Europeiska Unionen. Dessa länders tillämpade lagar om skydd av personuppgifter kan skilja sig från motsvarande lagar i den registrerades hemland. En person inom EU godkänner i samband med registreringen i Tjänsten att hennes personuppgifter kan överföras till stater utanför EU.

IX. Skydd av registret

Skydd av personuppgifter är viktigt för KiDMEMO. En registrerad persons användarkonto är lösenordsskyddat och servrarna skyddas av brandmurar. KiDMEMO använder sig av SSL (Secure Socket Layer)-teknologi för att säkerställa en trygg och säker användning av Tjänsten för registrerade personer. KiDMEMO kan ändå inte garantera kontinuerligt skydd av personuppgifter, eftersom de använda datasäkerhetsåtgärderna ibland kan vara sårbara. Således bör den registrerade vara medveten om risken att hennes personuppgifter kan avslöjas i användningen av Tjänsten.

X. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har enligt Personuppgiftslagens §26 rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som finns registrerade i personregistret. Kontrollförfrågan ska skickas till adressen contact@kidmemo.com. KiDMEMO strävar efter att svara snabbt på kontrollförfrågningar. KiDMEMO kan debitera en liten behandlingsavgift ifall det förflutit mindre än 12 månader sedan den registrerades senaste kontrollförfrågan.

Den registrerade har rätt att korrigera, radera eller uppdatera bristfälliga, felaktiga, föråldrade eller onödiga uppgifter. Det enklaste sättet för den registrerade att korrigera, radera eller uppdatera registrerade personuppgifter är att logga in i Tjänsten och utföra nödvändiga förändringar i Tjänsten. KiDMEMO svarar på tilläggsfrågor angående korrigering, radering eller uppdatering av personuppgifter på e-postadressen contact@kidmemo.com.

Den registrerade har rätt att förbjuda att information om honom eller henne används i direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar, personmatrikel och släktforskning. All elektronisk direktmarknadsföring, som till exempel sms och e-postmeddelanden, som den registrerade tar emot av KiDMEMO, ger den registrerade möjlighet att förbjuda liknande meddelanden i framtiden. KiDMEMO svarar på tilläggsfrågor angående elektronisk direktmarknadsföring på e-postadressen contact@kidmemo.com.
Respons