Användarvillkor

SENAST UPPDATERAD 30.12.2016

I. Allmänt

Vi på KiDMEMO Oy (”Vi”, ”KiDMEMO) önskar dig välkommen till www.kidmemo. com (”Tjänsten”).

Dessa användarvillkor (”Villkor”) definierar de juridiskt bindande villkor som tillämpas i användningen av Tjänsten. Notera att dessa Villkor skapar ett avtal mellan dig och KiDMEMO och definierar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Tjänsten. På grund av detta rekommenderar vi att du noggrant bekantar dig med Villkoren.

Genom att använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du således inte vill godkänna Villkoren eller inte förstår dem, bör du inte använda Tjänsten.

Vi kan komma att ändra Villkoren. Ifall vi ändrar Villkoren informerar vi om förändringar i Tjänsten. Ifall du fortsätter att använda Tjänsten efter ett sådant meddelande, godkänner du samtidigt alla ifrågavarande ändringar.

Vi vill också påminna att du är ansvarig för all programvara, information, text, bilder, ljud, videoklipp och annat innehåll (”Innehåll”) som du publicerar i Tjänsten, oberoende av i vilken form eller på vilket sätt du publicerar det. På motsvarande sätt sker allt användande av material eller innehåll som publicerats i Tjänsten på egen risk, likaså är det på egen risk att lita på material eller innehåll som publiceras i Tjänsten.

KiDMEMO skall inte under några omständigheter ansvara för innehåll, inklusive felaktigheter eller försummelser i material eller innehåll, eller förlust eller skada som uppkommit på grund av användning av eller förlitande på material eller innehåll som publicerats i Tjänsten, sänts per e-post, överförts eller på annat sätt framlagts.

Vi kan, men har inte skyldighet att:
 • Övervaka material eller innehåll som publiceras i Tjänsten;
 • Radera material eller innehåll ur Tjänsten, och
 • Begränsa tillgång till vilken som helst del av Tjänsten när som helst enligt eget omdöme utan att meddela om det på förhand.

II. Beskrivning av tjänsten

KiDMEMO är en tjänst ämnad för att spara barnfamiljers minnen. Bilder, text och videoklipp kan laddas upp i tjänsten. Användaren kan bjuda in vänner och släktingar till tjänsten för att fylla i och läsa boken. Då boken är klar, kan den beställas som en tryckt, inbunden, högkvalitativ bok som hemleverans. Vissa delar av tjänsten kan förutsätta betalning. Tjänsten kan finnas som skilda applikationer för olika sorters terminalutrustning.

III. Registrering

Dessa Villkor reglerar användningen av Tjänsten. Genom att registrera dig i Tjänsten godkänner du Villkoren och:
 • försäkrar att du har fyllt 15 år;
 • förbinder dig att i registreringen uppge sanningsenliga, korrekta, tidsenliga och fullständiga uppgifter om dig själv;
 • förbinder dig att utan dröjsmål uppdatera informationen du uppgett vid registreringen för att de kontinuerligt ska vara sanningsenliga, korrekta, tidsenliga och fullständiga; och
 • godkänner vår rättighet att stänga ditt användarkonto och neka dig användning av Tjänsten ifall du uppger osanningsenliga, inkorrekta, föråldrade eller ofullständiga uppgifter, eller om vi har giltig anledning att misstänka att du uppgett osanningsenliga, inkorrekta, föråldrade eller ofullständiga uppgifter.

IV. Användarens rättigheter

Med stöd av dessa Villkor beviljar vi dig en icke-överförbar och icke-licensierbar rättighet att använda Tjänsten för personligt bruk och på så sätt som framställts i dessa Villkor (“Licens”).

V. Priser

Registrering i Tjänsten är gratis, men användning av Tjänsten är prissatt enligt en vid given tidpunkt giltig prislista som finns att tillgå i Tjänsten. Du förbinder dig att betala alla tillämpade betalningar för användning av Tjänsten enligt den vid givna tidpunkten giltiga prislistan. Vi förbehåller oss rätten att revidera prislistan utan att skilt meddela om det.

VI. Betalning

Betalningar med korten Visa, Visa Electron eller MasterCard:

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Nätbanker:

Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Oyj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.

VII. Premium-tjänsten

I Tjänsten finns tillgång till en Premium-tjänst. Genom att använda Tjänsten och välja Premium-tjänsten förbinder du dig att betala för den. De tillämpade betalningarna debiteras av dig i samband med köp av Premium-tjänsten, ifall inte annat skriftligt avtalats.

Premium-tjänsten debiteras i förhand för en period på tolv (12) månader (“Debiteringsperiod”). Betalningen är inte återbetalbar. Om du ändrar din beställning, debiterar vi automatiskt det vid givna tidpunkten giltiga nya priset i samband med nästa debitering.

VIII. Annullering

Du ansvarar för annullering av Tjänsten. Annulleringsbegäran per e-post eller telefon ansens inte vara giltig. Du kan när som helst annullera ditt användarkonto genom att klicka på Inställningar i Tjänsten. Klicka efter det på Egna uppgifter och till sist Radera konto. Hela ditt Innehåll, som definieras nedan i punkt X, raderas omedelbart ur Tjänsten i samband med annullering. Dessa uppgifter kan inte återgäldas efter raderingen. Om du annullerar Tjänsten innan den pågående debiteringsperioden upphör, träder annulleringen i kraft omedelbart och du kommer inte att debiteras något mer.

Notera att vi kan neka dig åtkomst till Tjänsten om någon betalning till oss är över 30 dagar försenad.

IX. Annulleringsrätt

Om ej annat meddelats i Tjänsten eller dessa Villkor, är de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten sådana tjänster som avses i konsumentskyddslagens (38/1978) kapitel 6, paragraf 16. Ifall användningen av dessa tjänster har påbörjats innan utgången av annulleringstiden som avses i konsumentskyddslagens kapitel 6, paragraf 15, har Användaren inte annulleringsrätt till dessa delar av Tjänsten.

Boken som beställs genom Tjänsten tillverkas på det sätt som avses i konsumentskyddslagens kapitel 6, paragraf 16 och enligt konsumentens specifika önskemål, och kan därför inte säljas vidare till annan part. Således har Användaren inte annulleringsrätt gällande bokens beställning.

X. Kundens innehåll och immateriella rättigheter

a) Kundens material
Du är medveten om och godkänner att du ensam ansvarar för allt det Innehåll du publicerar samt alla åtgärder på ditt användarkonto (även om ifrågavarande Innehåll publicerats av någon annan genom ditt användarkonto) och att du har alla nödvändiga rättigheter till Innehållet som laddas upp i Tjänsten genom ditt användarkonto.

Vidare ansvarar du för att Innehåll som du överför till Tjänsten inte skadar tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter, eller bryter mot god sed, lag eller andra myndighetsbestämmelser. Det är förbjudet att i Tjänsten publicera bilder relaterade till våld eller sex, samt annat sådant material som enligt KiDMEMOs bedömning inte anses som lämpligt i Tjänsten.

Vid upphörande av Premium-tjänsten kan vi uppbevara, men förbinder oss inte att uppbevara material relaterat till Premium-tjänsten, utifall att du vill återaktivera Premium-tjänsten.

b) Immateriella rättigheter
(i) Allmänt
Vi respekterar din äganderätt till ditt Innehåll. Du äger ditt eget Innehåll. Genom att använda tjänsten beviljar du inte KiDMEMO licens att använda, reproducera, anpassa, modifiera, publicera eller sprida ditt Innehåll i kommersiella, marknadsförings- eller andra motsvarande syften, ifall du inte skilt gett ditt samtycke till detta. Däremot ger du KiDMEMO rätten att använda, kopiera, sprida, uppbevara, förmedla och visa ditt material endast till den grad det är nödvändigt för att Tjänsten ska levereras till dig.

Finlands och andra staters lagstiftning om immateriella rättigheter skyddar Tjänsten. Undantaget ditt Innehåll ger dessa Villkor dig endast rätten att använda Tjänsten, och du har ingen som helst äganderätt till den. Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, patenträttigheter, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inklusive Tjänstens utseende, är KiDMEMOs egendom. I enlighet med dessa Villkor är tjänsterna som erbjuds dig, alla uppgifter och material som uppkommer i samband med produktion av dessa tjänster, samt alla rättigheter och förmåner relaterade till dessa KiDMEMOs egendom. Utan att begränsa det ovannämnda har du inte rätt att duplicera, kopiera eller återanvända Tjänstens HTML/CSS-kod eller Tjänstens visuella element utan skriftlig tillåtelse av KiDMEMO.

KiDMEMO äger gratis, obegränsad och bestående rätt att utnyttja förslag eller respons som du ger KiDMEMO. Slutligen omfattas inga mallar eller botten, med vilka du arrangerar ditt Innehåll med Tjänstens verktyg eller egenskaper, av din äganderätt. KiDMEMO eller andra har rätt att använda dessa mallar eller botten till vilka som helst syften. Du är medveten om och godkänner att du inte har några rättigheter till sådana mallar och/eller botten, och att dessa är KiDMEMOs egendom.

(ii) Upphovsrättsbrott
Vi respekterar andras upphovsrätt. Om du i Tjänsten finner material som du tror kan bryta mot någon annans upphovsrätt, vänligen meddela KiDMEMO om detta per e-post på adressen contact@kidmemo.com.

XI. Integritet och dataskydd

Det är mycket viktigt för oss att skydda din integritet och dina personliga uppgifter. För en detaljerad beskrivning av hur vi samlar och använder dina personuppgifter, vänligen se vår Dataskyddsbeskrivning.

Då du använder Tjänsten förbinder du dig att:
 • respektera andra användares rättigheter;
 • avhålla dig från att olovligt samla in andra användares innehåll eller uppgifter och/eller avhålla dig från att på annat sätt använda Tjänsten med automatiska verktyg (inklusive så kallade bots) utan tillstånd av KiDMEMO;
 • avhålla dig från att avslöja andra användares personuppgifter, inklusive personens adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsnummer eller annan uppgift som kan användas för att spåra eller kontakta personen, eller i syfte att utge sig för att vara annan person;
 • avhålla dig från att utnyttja användarnamn som innehåller annan persons namn och utge dig för att vara denna person;
 • avhålla dig från att ge KiDMEMO felaktiga personuppgifter eller skapa ett användarkonto för någon annan person än dig själv utan tillstånd av denna person.
Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av vissa uppgifter om dig och din användning av Tjänsten enligt vår Dataskyddsbeskrivning samt tillämpade lagar och förordningar om personuppgifter.

Notera att du bör skydda ditt lösenord och andra motsvarande uppgifter relaterade till ditt användarkonto i Tjänsten samt ansvara för all användning av ditt användarkonto genom ditt lösenord. Därmed är du medveten om att du ensam ansvarar för nödvändigt skydd, säkerhet och säkerhetskopiering av ditt Innehåll. KiDMEMO ansvarar inte för olovlig användning av ditt Innehåll, eller eventuella skador på, radering eller förstöring av ditt Innehåll.

XII. Allmänt

(i) Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”
Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan garantier. Vi strävar efter bästa förmåga till att se till att Tjänsten fungerar och att eventuella fel i Tjänsten repareras inom rimlig tid. Vi garanterar ändå inte att Tjänsten fungerar felfritt eller kan användas utan avbrott.

(ii) Länkar till tredje parts webbplatser
Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och/eller administreras av tredje part. KiDMEMO ansvarar inte för dylika tredje parters webbplatser och innehåll och material på dylika webbplats kan inte kontrolleras av KiDMEMO. Länk till tredje parts webbplats, inlagd i Tjänsten av KiDMEMO, ska på inget sätt tolkas som stöd till eller främjande av en dylik webbplats eller material eller innehåll på dylik webbplats.

(iii) Ansvarsbegränsning
KiDMEMO är dig ersättningsskyldigt endast för sådana direkta och bevisliga skador som KiDMEMO orsakat dig genom försummelser eller vårdslöst agerande i strid med dessa Villkor. KiDMEMOs ansvar i alla enskilda skador begränsas till den summa som du betalat för Tjänsten eller användning för delar av Tjänsten under de senaste tolv månaderna. KiDMEMO ska under inga omständigheter vara ersättningsskyldigt för indirekta skador eller skador som uppkommit på grund av force majeure.

(iv) Hela avtalet
Dessa villkor utgör ett avtal om Tjänsten mellan dig och KiDMEMO. Dessa Villkor ersätter alla tidigare eller samtida förslag och kommunikation (muntlig, skriftlig och elektronisk) om Tjänsten mellan dig och KiDMEMO.

(v) Tillämplig lag och behörig domstol
På dessa Villkor tillämpas finsk lagstiftning, undantaget dess lagvalsstadganden. Eventuella tvister i avgörs av Helsingfors tingsrätt, om inte annat följer på basen av tvingande lagstiftning.

XIII. Kontaktuppgifter

Tjänsten administreras och tillhandahålls av KiDMEMO Oy. Du kan kontakta oss på adressen contact@kidmemo.com ifall du har frågor om dessa Villkor.

XIV. Giltighetstid och upphörande

Vi förbehåller oss rätten att upphöra tillhandahålla Tjänsten eller ändra Tjänsten vid vilken som helst given tidpunkt enligt eget omdöme. Vi förbehåller oss också rätten att enligt eget omdöme neka åtkomst eller avbryta användning av Tjänsten vid vilken som helst given tidpunkt, oberoende av vilka som helst bestämmelser i dessa Villkor. Vi meddelar dock på förhand om betydande ändringar av Tjänsten.

Användarkonton som har inte använts för två år tas ur drift omedelbart.

XV. Villkor gällande presentkort

KiDMEMOs presentkort (“Presentkort) bör användas för inköp av tillämpade produkter i Tjänsten.

Presentkortet kan inte laddas om, säljas vidare, överföras, lösas ut mot pengar eller användas i samband med andra konton, förutom då lagen så kräver. Presentkort som köpts i Finland kan användas endast i Finland.

Vi ansvarar inte för om ditt Presentkort försvinner, tillskansas, fördärvas eller används utan ditt samtycke.
Respons